Founders2018-09-15T12:49:31+01:00

ZO founders

Ismail el Moussaoui MSc MEd
Ismail el Moussaoui MSc MEdPartner & Co-founder
Op mijn 17de begon ik met het begeleiden van leerlingen. Ik zat zelf toen in de zesde klas van het VWO. Binnen het huiswerkbegeleidingsproject HAL, een initiatief van de Gemeente Haarlemmermeer, begeleidde ik leerlingen van groep 8, de brugklas en de 2de klas. In de zeven jaren dat ik binnen HAL actief was, heb ik met heel veel leerlingen, ouders en leerkrachten samengewerkt. De grootste uitdaging was altijd om een balans te vinden tussen zowel het resultaat op de korte termijn als op de lange termijn. Een leerling wil graag zo snel mogelijk mooie cijfers halen maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat een leerling dit een tijdje kan volhouden en op een gegeven moment op eigen benen kan staan.

Een leerling die zelf zijn eigen leerproces vorm geeft is voor mij het uiteindelijke doel. Net als de uitdaging tussen de korte en lange termijn, speelt ook eigen verantwoordelijkheid hierbij een belangrijke rol. Het is de kunst om leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven zonder dat het ten koste gaat van het leerproces. Leerlingen motiveren is hierbij essentieel. Dicht bij de leerling blijven en denken vanuit de kracht of de wil van de leerling is daarbij een belangrijk instrument.

Na mijn studie Bedrijfswetenschappen aan de VU in Amsterdam, heb ik met succes de lerarenopleiding afgerond en mijn eerstegraads bevoegdheid gehaald. Tijdens mijn periode bij de HAL had ik namelijk altijd al de vraag of ik ook een grotere groep leerlingen kon managen. Het lesgeven zie ik als één groot gesprek met leerlingen. In dat gesprek is het de kunst om als docent of begeleider aan te sluiten bij de dynamiek van de ander en om hem in zijn kracht te zetten om weer een volgende stap te zetten in zijn leerproces.

De leerling staat bij Zo Geleerd centraal en dat is niet meer dan logisch. De leerling moet kennis opdoen en vaardigheden leren die hem of haar verder brengen. Daarnaast is het in een samenleving waarin tijd schaars is, belangrijk om als leerling je leerproces efficiënt vorm te geven. Een leerling moet het werk goed kunnen plannen en moet hierin een systeem vinden die bij hem of haar past.

Zo Geleerd sluit aan bij de leerwensen van leerlingen en biedt extra ondersteuning waar nodig. We doen dat met vertrouwen, warmte en empathie. Iedere dag weer proberen we op deze manier leerlingen het maximale uit zichzelf te laten halen, want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste.

Ismail el Moussaoui MSc MEd

Partner & Co-founder Zo Geleerd

Charif el Idrissi MSc
Charif el Idrissi MScPartner & Co-founder
Het krijgen van onderwijs speelt een belangrijke rol in ieders leven en vaak wordt dat proces automatisch in gang gezet. Voor je het weet speel je tussen andere kinderen onder toezicht van een leerkracht en een paar jaar later leer je steeds meer op het gebied van taal en rekenen. Jaar na jaar wordt jouw ontwikkeling gestuurd en gestimuleerd en wordt jouw voortgang bewaakt door bekwame leerkrachten.

Zonder meer kunnen we stellen dat het bieden van onderwijs een vak apart is. Het bieden van goed en ‘waardig’ onderwijs is een aspect dat mij van jongs af aan in alle vormen fascineert en interesseert. Ik ben op mijn 17de begonnen met het geven van huiswerkbegeleiding voor een project vanuit de gemeente Haarlemmermeer. De eerste jaren fungeerde ik als mentor waarbij de hoofdmoot vooral lag bij de primaire begeleiding van leerlingen. De daaropvolgende jaren als coördinator vormden een zeer leerzame periode waarbij het opzetten van de randvoorwaarden voor de begeleiding centraal stond. Hierbij is de befaamde piramide opgesteld waarbij het kind centraal staat met daaromheen de ouders, de school en de mentor die zich allen positief bekommerden om de voortgang en welzijn van het kind.

Het succesvol voortzetten van het project vele jaren daarna, hebben ervoor gezorgd dat ik veel aspecten en elementen voor succesvol onderwijs voorbij heb zien komen.  Deze succesfactoren heb ik meegenomen naar Zo Geleerd. Eén van deze succesfactoren is een positieve houding naar het kind toe. Het gaat daarbij om het motiveren van kinderen om op een positieve manier het maximale uit zichzelf te halen.

Een belangrijk doel in de begeleiding van het kind is een juiste balans zien te vinden in het behalen van goede cijfers op korte termijn en het behouden van die cijfers op lange termijn. Dat klinkt logisch, alleen komt het veelvuldig voor dat leerlingen na het stoppen van de begeleiding in hetzelfde stramien vallen van het behalen van slechte cijfers. Om die reden is het belangrijk dat handvaten worden aangereikt om zelfstandig door het leerproces heen te gaan. “Het er komen is vaak niet makkelijk, maar er blijven des te meer”.

Na het behalen van mijn Master titel Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik in mijn huidige vorm werkzaam als docent Economie en Bedrijfseconomie. Met de opgedane ervaringen en meegenomen bagage als mentor en als coördinator, ontstond na mijn studie een grotere interesse in onderwijs dan een goedbetaalde baan in het bedrijfsleven. Het blijft mij motiveren en fascineren om individuen te doen laten ontdekken dat school meer is dan alleen leren, maar dat het grotendeels van invloed is op je persoonlijke groei als mens en als ‘kennisdrager’.

Charif el Idrissi MSc

Partner & Co-founder Zo Geleerd